Bestuur

Het bestuur bevat een vertegenwoordiging van de verschillende
levensbeschouwelijke vakken. Leden van het bestuur zijn:

 •  Azzouz Ahmed (islamitische godsdienst) – ahmed.azzouz@ilcos.be
 • Day Birte (anglicaanse godsdienst) – birte.day@ilcos.be (ad-interim voorzitter)
 • De Bruyn Philippe (orthodoxe godsdienst) – secretaris –
  philippe.debruyn@ilcos.be
 •  Mund Moishe (Israëlitische godsdienst) – moishe.mund@ilcos.be
 •  Vanlanduyt Luk (rooms-katholieke godsdienst) – penningmeester –
  luk.vanlanduyt@ilcos.be
 • Inge Vrijdags (vervangen door Filip De Brabandere)

Leden Algemene Vergadering

Onder onze leden tellen we leermeesters en leraren, lectoren aan de lerarenopleidingen en inspecteurs-adviseurs van alle levensbeschouwelijke
vakken. Zij zetten zij zich gezamenlijk in voor een optimale samenwerking aan
projecten ILC op school.

 

 • Birte Day
 • Jan Van Vaek
 • Ahmed Azzouz
 • Luminita De Wilde
 • Sofie Tobazidis
 • Dick Wursten
 • Corinne Leys
 • Luk Vanlanduyt
 • Hein Van Renterghem
 • Filip Debrabandere
 • Moishe Mund
 • Luc Meys
 • Hacer Düzgün
 • Leendert-Jan Parlevliet
 • Philippe De Bruyn

  In de vergadering van eind april 2022 worden nieuwe leden opgenomen als Lid van de Algemene vergadering. Je kandidaat stellen: lees dit…
 • In het kader van de privacy wetgeving & GDPR heeft iedereen het recht om te bepalen waar een naam verschijnt, het recht om dit te laten aanpassen en te verwijderen. Personen aangeduid met * hebben dit recht toegepast. De officiële ledenlijst is steeds ter inzage op de zetel van de VZW – conform de wettelijke bepalingen. Voor inzage dient u contact te nemen met het bestuur of de procedure volgens de GDPR-cockpit te volgen (zie onderaan link bij Privacy statement).