Nu de naam van het Nascholingsinstituut Levensbeschouwelijke Vakken vzw veranderde in ILCoS vzw (InterLevensbeschouwelijke Competenties op School) was ook onze website aan vernieuwing toe.

Met een heldere focus op ILC staat onze nieuwe website volledig in het teken van ontwikkeling, ondersteuning en vorming rond interlevensbeschouwelijke competenties op school.

Met een versterkte structuur en een nieuwe website maken we werk van een brede dynamiek, actuele en overzichtelijke informatie en een vlotte communicatie.

We hopen hiermee van dienst te zijn voor vele leraren, lectoren en studenten aan de lerarenopleidingen voor de levensbeschouwelijke vakken in Vlaanderen